Cookie-->
loader icon

CDC – CRYSTAL DESIGN CENTER (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

คอนเซ็ป EDUTAINMENT (Education + Entertainment)

นำเสนอเรื่องราวของสถานที่แห่งความสนุกสนาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องของขั้นตอนวีธีการผลิตเบียร์ (Brewing Process) ซึ่งทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมา หรือตัวลูกค้าเองสามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูขั้นตอนการผลิตเบียร์ผ่าน Crystal Microbrewery หรือ หม้อต้มเบียร์คริสตัลที่ตั้งอยู่ใจกลางร้าน และองค์ประกอบทุกอย่างในร้าน จะเกี่ยวข้องและบ่งบอกถึงขั้นตอนการผลิตเบียร์ของร้านทั้งสิ้น

สไตล์การตกแต่งของร้าน คือ สไตล์ “ดิบ-แต่-เนี๊ยบ” และตามที่ EDUTAINMENT เป็น Concept ที่นาเสนอความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการผลิตเบียร์ ดังนั้นบรรยากาศต่าง ๆ ภายในร้านจะนาเสนอถึงข้อมูลความรู้ และขั้นตอนวิธีการผลิตเบียร์ โดยมี Crystal Microbrewery เป็นพระเอกที่ตั้งอยู่ใจกลางร้าน และ Decoration ต่าง ๆ นั้นจะเกี่ยวข้องกับการทาเบียร์ทั้งหมด อย่างเช่น การ Paint ขั้นตอนการผลิตเบียร์ที่กระจกร้านเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดการเรียนรู้ หรือพร็อพต่าง ๆ ที่ตกแต่งก็จะเป็นอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์ทั้งหมด นอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่กว้างในส่วนของ Balcony ในโซน Outdoor ที่เป็นพื้นที่แห่งการเปิดจินตนาการความคิดของตนเอง และเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานในชีวิต เพื่อสังสรรค์กับคนรอบข้าง

ในส่วนขององค์ประกอบร้าน ได้นาเอาแนวคิดตามแบบ Function ของศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มาแบ่งเป็น 3 โซน ด้วยกัน ได้แก่

  • โซน Classroom พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์
  • โซน Microbrewery หัวใจของร้านที่เป็นพื้นที่ของการผลิตเบียร์
  • โซน Balcony พื้นที่แห่งการเปิดจินตนาการ และสรรหาความสนุกสนาน

 

 

 

THE NINE (พระราม 9)

Concept: FACTORY

คอนเซ็ป Brewtique Factory ได้แรงบัลดาลใจมากจากโรงานผลิตเบียร์ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ในปี 1933 ซึ่งนาเสนอเรื่องราวเอกลักษณ์ความเป็น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด นั่นก็คือโรงงานผลิตเบียร์ ซึ่งร้านนี้ เป็นการย่อโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ ให้เป็นขนาดเล็ก ทาให้ในร้านเต็มไปด้วยอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์

Brewtique Factory เป็น Concept ที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากโรงงานผลิตเบียร์ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ในปี 1933 เป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงงาน และแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานระดับประวัติศาสตร์

ในส่วนขององค์ประกอบร้าน ได้นำเอาแนวคิดตามแบบ Function การทำงานของโรงเบียร์มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ เป็น 3 โซน ด้วยกัน ได้แก่

  • โซน Workshop เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อรองรับจินตนาการ ให้สอดคล้องกับ Function การใช้งาน
  • โซน Brew House หรือฐานการผลิต ซึ่งเป็นศุนย์บัญชาการใหญ่ของ EST.33
  • โซน Tank Room เป็นโซนที่มี Tank สำหรับการหมัก และบ่มเบียร์ 12 ถัง ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของร้าน

 

 

 

SIGNHA COMPLEX (อโศก)

Concept: THE GALLERY

สไตล์การตกแต่งร้าน ยังคง “ดิบ-แต่-เนี๊ยบ” ในรูปแบบร่วมสมัยมากขึ้น ดูสะอาดตา เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Concept The Gallery ที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในที่จัดแสดงงานศิลปะชั้นดี ด้วยผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Art Installation Master Piece Painting รวมถึง Sculpture ต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับศิลปะในการทำอาหารและเบียร์ที่มีความปราณีตในการครีเอทรังสรรค์เมนูต่างๆ ออกมาได้ลิ้มรสชาติกัน ในส่วนของ Beer เป็น Tap Room มากถึง 12 หัว เป็นพระเอกของร้าน ซึ่งจะเป็นจุดที่เด่นชัดของร้าน เพราะจะเห็นทันทีที่เดินเข้าร้าน และยังมี Pop-Up หัวเบียร์ จำลองมาจากหม้อต้มเบียร์ใน Microbrewery อีกด้วย

สาขา Singha Complex นี้ ตั้งอยู่ในส่วนของ Office Building ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 – 21.00 น. มีเมนูอาหารจานเดียว FAST TRACK เร่งด่วนรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการในตอนกลางวัน ที่อร่อยและเข้าใจง่าย

© Copyright 2019 . All rights reserved.

Back To Top